Stacks Image 42

Gunnar Bergström
Ordförande

Bor i radhus

Tel. 33 19 26

Mob. 070-584 84 33
Stacks Image 47

Conny Dahlin
Ledamot
Bor i T-hus

Mob. 070-776 53 22
Stacks Image 52

Alf Löfqvist
Ledamot

Bor i radhus

Tel. 33 32 22

Mob. 070-693 12 22

Stacks Image 58

Jenny Lindström
Ledamot

Bor i T-Hus

Mob. 072-328 45 94
Stacks Image 63

Göran Gallon
Ledamot

Bor i T-hus

Mob. 070-732 04 00
Stacks Image 68

Maria Bergman
Suppleant

Bor i F-hus

Mob. 070-244 94 94

Stacks Image 74

Karolina Olsson-Werme
Suppleant

Bor i F-hus

070-694 09 64

Stacks Image 114

Garage-/parkering
Jenny Lindström
072-328 45 94

Stacks Image 268

Helena Jakobsson
Suppleant

Bor i T-hus

019 505 48 76


Felanmälan
FF Fastighetsservice
0771-330 300
Samlingslokalen
Conny Dahlin
För bokning:
condah1958@gmail.com eller
070-776 53 22
Kontakta Föreningen
orebrohus44@gmail.com